KENNEL TIEBREAK
Uppfödning av golden retriever 1976 - 2009


 Kort historik

Vår första golden retriever var en hane och hette Biörkhedens Flavius. Han var född 1971 och kallades för Gandalf. 1973 köpte vi vår första tik. Hon hette Biörkhedens X Arwen Undomiel och kallades Slarvan. Hon blev kennelns stamtik. Slarvan blev mor till fyra kullar och i varje kull har någon eller några avkommor använts i vidare avel. Hennes mest kända barn är S N J Ch Tiebreak Fantast  och S SF U Ch Tiebreak Luthien Tinuviel. Slarvan var en härlig hund - arbetsvillig och mycket snäll mot allt och alla. Hon hälsade på igelkottar och katter mjukt och lugnt så att de inte blev rädda. Hon erhöll 3:e pris i elitklass på jaktprov och flera CK på utställning.

Slarvan i sina bästa år

Slarvan på äldre dar

I Slarvans första kull 1976 föddes S o SF U Ch Tiebreak Luthien Tinuviel, Pluto kallad för att hon som liten valp blev biten av något på nosen och svullnade upp så att hon såg ut som Musse Piggs Pluto. Hon tog direkt kommando över sin mor och var på alla sätt en mer värdig och drottninglik hund. Pluto startade i unghundsklass på jaktprov med 1:a pris HP i unghundsklass, vann därefter cert i Östersund, tog en 2:a i öppen klass på jaktprov och fullbordade championatet med två cert och ett BIR i Finland. Som åttaåring startade hon på jaktprov igen med ett 3:e pris i öppen klass som resultat. Hon tävlade även litet viltspår och erhöll 1:a pris i öppen klass med VP på Östermalma som bästa icketax.
Pluto som treåring
Ur Plutos andra kull 1980 behöll vi Tiebreak Eowyn, som vi kallade Ivy. Hon var en betydligt tuffare hund än sin mor och mormor med större egen vilja. Hon erhöll 1:a pris med HP i unghundsklass på jaktprov men därefter blev det svårare. Hon "kunde själv" hela tiden och ville inte låta sig dirigeras. Ett flertal starter resulterade inte i bättre än ett 2:a pris trots att hon egentligen var kapabel till mer. Hon uppvisade alltid ett underbart och effektivt sök och var svår att trötta ut.

Ur Plutos tredje kull 1981 behöll vi Tiebreak Glorfindel, Ofira kallad. För första gången provade vi på fodervärdssystemet och det fungerade utmärkt. Dock fick hon aldrig den träning och därmed jaktprovsmeritering som vi hade önskat.

Ofira till badet
Ofira fick sin första kull 1983 med Tiebreak Makassar, en son till Slarvan. Ur den kullen behöll vi själva S L Ch LP Tiebreak Jeunesse Dorée och kallade henne Penny. Med henne återupptog vi lydnadstävlandet vi hållit på med med vår första hund. Det blev många roliga stunder på och runt appellplanerna och ett championat som följd. På jaktprov vann hon 1:a pris i nybörjarklass och 2:a pris i öppen klass. Hon var liksom Ivy mycket arbetsvillig men självständig och hade svårt för dirigeringen, framförallt de gånger den apporten skulle hämtas först och ett fältarbete redan var utlagt bredvid. Det hon fick vittring av skulle hon hämta in. Det spelade ingen roll vad vi än gjorde för att försöka stoppa henne. I ett domarprotokoll skriver domaren: "Verkligen synd på så rara ärter". Till utseendet påminde hon mycket om sin mormorsmor Slarvan.
Penny sju år
1986 parade vi Ivy med S o N J Ch Tiebreak Fantast. I den kullen föddes åtta valpar. Vi sparade Tiebreak Orange Pekoe, hon fick heta Pekoe. En syster, S J Ch Tiebreak Oklakoma!, Donna, sålde vi till Kicki Lilliehöök. Donna har vunnit Goldenmästerskapet flera gånger men Kicki tog aldrig några valpar på henne. Pekoe har inte systerns meriter men har i stället förhoppningsvis fört arvet vidare. De har alltid varit mycket lika och arbetat på likartat sätt. Ett 1:a pris med HP i nybörjarklass fick vi nöja oss med.
Pekoe tio år
Pekoe har fått många duktiga valpar. Ur hennes sista kull 1993 behöll vi Tiebreak Yamaha. Hon fick bo hos Kicki, som kallar henne för Jazza. Jazza har ett förstapris i nybörjarklass på jaktprov.

Ur Pennys andra kull 1988 behöll vi Tiebreak Sweet Little Sixteen, Bessie, hos fodervärd och Tiebreak Saradoc, Raffe, hemma hos oss. Efter tre år fick vi även tillbaka Tiebreak Secret Love, kallad för Kiddy. Kiddy parades men fick aldrig några valpar. En klassvinst på Goldenmästerskapet i nybörjarklass fick vi glädjas åt.

Kiddy

Raffe blev far till tre kullar men drabbades i alltför unga år av erlichios och blev bara fem år. Han erhöll 1:a pris HP i unghundsklass på jaktprov.

Raffe

Jazza hade en kull valpar 1996. Därur kom Tiebreak Bring It on Home To Me, vår Jaffa. Jaffa har 1:a pris i unghundsklass på jaktprov.

I den andra kullen föddes Tiebreak Efraimsdotter, Pippi kallad naturligtvis. Pippi bor hos Kicki. Pippi har 1:apris i unghundsklass på jaktprov i Ludvika, där hon också blev klassvinnare.  Hon har även belönats med två 1:a pris i öppen klass  på jaktprov och dessutom ett 3:e pris i elitklass.

Pippi

Jaffa fick sin första valpkull 1999. Ur denna kull behöll vi Tiebreak Fontana di Trevi, Pepsi. Pepsi var en underbar hund, som tyvärr drabbades av skelettcancer endast tre år gammal med  ett sjukdomsförlopp om endast fem veckor.

pepsi

Ur Jaffas valpkull 2000 med Rossmix Rugger har vi sparat Tiebreak Grappo.

Bessie blev mor till  Tiebreak Jacuzzi , Zider kallad, som hade en kull 1997. Ur denna kull behöll vi Tiebreak Double Fantasy, som kallas Stella. Stella har haft en kull valpar 2000 med Höghedens Kapris.

Tiebreak Grappo, Buffy kallad, har 2003 haft en kull valpar med Sangold Kramas Kejserligt. Ur denna kull kommer vår Tiebreak Jalla Jalla, Sushi.

sushi
I december 2003 födde Pippi en andra valpkull hos  oss. Fadern är S J Ch Gildas W Navarro. Här har vi behållit  hemma hos oss Tiebreak Kiwi.

Sushi har haft två valpkullar. Den första i december 2005 med Made My Way Off The Cuff och en kull i januari 2008 med River Race Barbaresco.

Kiwi hade en kull valpar sommaren 2009 med Gospelash Viggo.

Dessvärre insjuknade både Sushi och Kiwi 2010 i olika cancerformer. Sushi fick en form av blodcancer och Kiwi opererades för malignt melanom i munhålan samma dag som Sushi fick somna in. Kiwi har sedan genomgått en omfattande behandling ingående i ett forskningsprojekt på Universitetsdjursjukhuset i Ultuna. Hon har fått återkommande injektioner i platsen för den ursprungliga tumören och detta höll undan cancern många månader och hon mådde mycket bra fram till sista dagen. Sedan 15 augusti har vi ingen hund.