Till den här sidan flyttar vi gamla bilder på valparna.
Här är de ett dygn gamla.

valparna 1 dag gamla

Här är de en vecka gamla.

en vecka gamla valpar
 
 

Här är valparna två veckor gamla

valparna två veckor gamla
 
 

Bild på tre veckor gamla valpar.....

valpar tre veckor
 
 

Så här såg några av oss ut vid fyra veckor

Valpar fyra veckor
 
 
 
 

Här är bilderna från valparnas femveckorsdag....

femveckorsvalpar
 
 

femveckorsvalpar

Här nedan är valparna sex veckor
 

valparna sex veckor
 
 

Och här är de sju veckor

valparna sju veckor
 
 
 
 

Så här såg vi ut vid åtta veckor...

valpar åtta veckor

Och här är Pepsi nio veckor

Pepsi nio veckor

och här är jag och mamma

Och här är Pepsi tre och en halv månad

Pepsi 3½ månad

Pepsi 3½ månad med vattenspridare

Och här här hon ännu äldre. Börjar likna mamma.

Pepsi och Jaffa september